CRS

 
SoLA Research Blogs

 

 

 

ENGLISH

 

THAI

 

 

 

 

 

 

How is English assessed at Thai schools?

“The consequences of testing and grading students are immense. They can determine the colleges students attend, the careers open to them, and the lifestyles they ultimately maintain.” <Read more> <pdf>

 

โรงเรียนไทยวัดผลวิชาภาษาอังกฤษกันอย่างไร

การสอบและให้เกรดนักเรียนมีผลพวงอย่างมหาศาล เพราะสามารถกำหนดมหาวิทยาลัยที่นักเรียนจะเข้าศึกษาต่อ เปิดเส้นทางอาชีพ และรวมไปถึงดำรงรูปแบบการใช้ชีวิตของพวกเขาได้” <อ่านต่อ> <pdf>

 

 

 

 

 

ASEAN, English, and testing

With the ASEAN Economic Community approaching fast, English, as the language of communication in ASEAN, is growing in importance. The increasing role of English, however, puts some ASEAN countries, including Thailand, at a disadvantage. <Read more> <pdf>

 

อาเซียน ภาษาอังกฤษ กับการสอบ

เมื่อการรวมตัวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใกล้เข้ามาทุกที (อ้างอิงข้อมูลปี 2012) ความสำคัญของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสื่อกลางภายในกลุ่มประเทศอาเซียนจึงยิ่งทวีคูณ แต่บทบาทที่เพิ่มขึ้นของภาษาอังกฤษนี้ ทำให้บางประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงประเทศไทย อาจต้องตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ <อ่านต่อ> <pdf>

 

 

 

 

 

Class size matters, but how big is too big?

Class size is a worry in education. In our dreams of an ideal world, we teachers might all want to have, say, just twelve students in a class – small enough for every student to get individual attention but big enough for students to interact with each other. In reality, … <Read more> <pdf>

 

เรื่องของขนาดชั้นเรียน …ใหญ่แค่ไหนคือใหญ่เกิน

ในด้านการศึกษา ขนาดชั้นเรียนเป็นเรื่องน่าห่วง พวกเราในฐานะครูคงจะคิดฝันว่าอยากจะสอนห้องเรียนที่มีนักเรียนสักแค่ 12 คน ซึ่งเป็นขนาดเล็กพอที่ทุกคนในห้องจะได้รับความเอาใจใส่ แต่ก็ใหญ่พอที่จะช่วยให้ทุกคนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ แต่ในความเป็นจริง <อ่านต่อ> <pdf>

 

 

 

 

 

What sort of English teacher is best – native speaker or Thai? Uncovering subconscious attitudes

When people ask for your opinion, do you always tell them what you truly think? Why not? Often, people don’t speak their mind because they are afraid of hurting listeners’ feeling, feel embarrassed about their thoughts, or most surprisingly, they do not even know what they think. <Read more> <pdf>

 

เรียนภาษาอังกฤษกับใครดีกว่ากัน – เจ้าของภาษาหรืออาจารย์คนไทย? ค้นหาความคิดจากจิตใต้สำนึก

เมื่อใครก็ตามถามความคิดเห็นของคุณ คุณพูดตรงกับที่ใจคิดทุกครั้งหรือไม่ มีหลายเหตุผลที่ทำให้หลายคนไม่ได้พูดตรงกับใจ บางครั้งเพราะต้องการรักษาน้ำใจคนฟัง บางครั้งกลัวหรืออายที่จะพูดความจริง แต่ที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือ หลายครั้งคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราคิดอะไรกันแน่ <อ่านต่อ> <pdf>

 

 

 

 

 

Beyond Proficiency Towards Exceptional Writing

Can you remember a time in your life when you learned a new skill by practicing for hours and hours over months or even years? It might have been when you learned how to play the piano, or learned how to paint with watercolors, or learned how to communicate using a new language.  <Read more> <pdf>

 

งานเขียนที่คำว่า “ดี” ยังอธิบายได้ไม่พอ

คุณพอจะจำช่วงเวลาในอดีตตอนที่พยายามเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ผ่านการฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากหลายชั่วโมงเป็นหลายเดือนหรือแม้แต่หลายปีได้หรือไม่ อาจเป็นตอนที่คุณเรียนรู้วิธีเล่นเปียโน เรียนรู้วิธีวาดภาพสีน้ำหรือเรียนรู้วิธีการสื่อสารในภาษาใหม่ <อ่านต่อ> <pdf>

 

 

 

 

 

 

Networks of practice for PhD research socialization

Studying on a PhD differs in many ways from a student’s previous learning experience. Instead of learning in classes, students work individually; instead of taking multiple exams, students write a very long research report; instead of acquiring predetermined knowledge, students aim to become members of a research community. <Read more> <pdf>

 

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคมวิจัยระดับปริญญาเอก

การเรียนในระดับปริญญาเอกมีความแตกต่างหลายประการด้วยกันหากเทียบกับประสบการณ์การเรียนในระดับอื่นที่ผ่านมา นักศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยตนเองแทนที่จะเรียนในห้องเรียน ต้องเขียนรายงานวิจัยที่ยาวมากแทนการสอบแบบตัวเลือก ต้องมีเป้าหมายสู่การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวิจัยแทนการรับความรู้ที่ได้ถูกกำหนดไว้หมดแล้ว <อ่านต่อ> <pdf>

 

 

 

 

 

 

It’s a win-win situation: Staying appreciative and becoming resilient

An important part of training to become a teacher is the opportunity to get practical teaching experience. For this reason, training programmes often include a teaching practice component in which trainee teachers teach real students under supervision of a trainer.  <Read more> <pdf>

 

หลักการวิน-วิน: ค้นหาจุดแข็งสู่การพัฒนา

องค์ประกอบสำคัญของการฝึกอบรมครูคือโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์จริงในการสอน ดังนั้นหลักสูตรการอบรมจึงมักประกอบด้วยส่วนของการฝึกสอนซึ่งครูฝึกสอนจะได้สอนจริงภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา <อ่านต่อ> <pdf>