Welcome to the SoLA Knowledge Management

Your Destiny, Your New Destination

PDFPrintE-mail

 

“Your Destiny, Your New Destination

 

Last Updated on Wednesday, 02 May 2018 08:36 Written by Administrator Wednesday, 02 May 2018 08:31
 

ศาสตร์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมุมมองของผู้เรียนและการพัฒนาการสอนในชั้นเรียน

PDFPrintE-mail

''ศาสตร์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมุมมองของผู้เรียนและการพัฒนาการสอนในชั้นเรียน''

Written by Administrator Wednesday, 02 May 2018 08:25
 

การเสวนา เรื่อง “สถานการณ์และการจัดการขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกในประเทศไทย”

PDFPrintE-mail

การเสวนา เรื่อง สถานการณ์และการจัดการขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกในประเทศไทย

Written by Administrator Wednesday, 14 March 2018 07:02
   

ประชุมทางวิชาการ เรื่อง “สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) : โอกาสของคนไทยบนเส้นทางสายไหม”

PDFPrintE-mail

ประชุมทางวิชาการ เรื่อง สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) : โอกาสของคนไทยบนเส้นทางสายไหม

 

Last Updated on Wednesday, 14 March 2018 07:12 Written by Administrator Wednesday, 14 March 2018 07:00
 

สัมมนา เรื่อง “Learning and Assessment in ELT: Challenges and Opportunities”

PDFPrintE-mail

สัมมนา เรื่อง “Learning and Assessment in ELT: Challenges and Opportunities”

Last Updated on Wednesday, 14 March 2018 07:14 Written by Administrator Wednesday, 14 March 2018 06:54
   

Page 1 of 7

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>
   
| Wednesday, 24. April 2019 || Designed by: LernVid.com |