แบบฟอร์มแจ้งปัญหาสำหรับการสมัครสมาชิก TETET

  • เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จ ทางระบบส่ง email พร้อม Link ให้กด Activate ให้ทาง email  การจัดส่ง email อาจมีการล่าช้าของส่งอีเมล์มหาวิทยาลัย  
  • แต่หากในระหว่างนักศึกษารอ Activate ทางเมล์ แล้วนักศึกษากดปุ่ม "ขออีเมลยืนยันการสมัครอีกครั้ง"  ตัวระบบจะทำการสร้าง Activate ใหม่ และยกเลิก Activate ตัวเก่า ฉะนั้น Link ที่คลิกเพื่อทำการ Activate จะอยู่อีเมล์ฉบับล่าสุดที่นักศึกษาขออีเมลยืนยันการสมัครอีกครั้งเท่านั้น โปรดระวังในการขออีเมลยืนยัน
  • หากนักศึกษากด Link ที่ส่งไปทางอีเมล์แล้ว แล้วทางระบบขึ้นข้อความ "Problem in account activation"
    ขอให้นักศึกษาพิจารณาเหตุการณ์ว่า มีการกดปุ่ม "ขออีเมลยืนยันการสมัครอีกครั้ง" หรือไม่ ถ้ามี นั่นหมายความว่า นักศึกษาต้องรออีเมลฉบับล่าสุดหลังจากที่กดปุ่ม "ขออีเมลยืนยันการสมัครอีกครั้ง"
    เพราะตัว Activate ถูกอัพเดตใหม่ ตามคำร้องขอของการกดอีเมลยืนยันอันใหม่
  • อีเมลที่ใช้งานได้ดี ได้แก่ @kmutt @mail.kmutt @gmail @yahoo
  • การกด "ลืมรหัสผ่าน" ใช้ในกรณีที่ได้ทำการ Activate เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

 

 


เฉพาะเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่านั้น