รายการแจ้งปัญหา

(1530 results)
ชื่อสกุลsort iconปัญหาปัญหาอื่นๆ (โปรดระบุ)สถานะ/หมายเหตุดำเนินการ
พัชรณัท แย้มบานไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
พัชรณัท แย้มบานไม่ได้รับ E-mail ยืนยันกรอกอีเมลผิดเป็น pacharanut.yanb@kmutt.ac.thลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
พัชรณัท แย้มบานไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
พัชรณัท แย้มบานไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
พัชรณัท แย้มบานไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
พัชรณัท แย้มบานไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
พัชรณัท แย้มบานไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
พัชรณัท แย้มบานไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
หนึ่งฤทัย ก้อนฝ้าย อื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

Surname ผิด Konfai จากเดิม Kinfai

-
สุภาวดี นัฏสถาพรไม่ได้รับ E-mail ยืนยันกรอกอีเมลผิดเป็น supawadeee.phil@mail.kmutt.ac.thลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ชนารดี แก้วสาระอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ขอเปลี่ยนอีเมลล์เนื่องจาก เช็คข้อมูลแล้วไม่มีอีเมลล์ยืนยันกลับมา เปลี่ยนเป็นe- mail : chanarade.keawsara@gmail.com

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ปัณณธร บงกชอำพนกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

ช่วยเปลี่ยนอีเมลจาก pannatorn.pan@mail.kmutt.ac.th เป็น bong.pannatorn@gmail.com หน่อยครับยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันเลย

กรอกอีเมลผิดเป็น pannatorn.pan@mail.knutt.ac.thลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ปัณณธร บงกชอำพนกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดช่วยเปลี่ยนอีเมลจาก pannatorn.pan@mail.kmutt.ac.th เป็น bong.pannatorn@gmail.com หน่อยครับยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันเลย-
กชพร คำแขกกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

เปลี่ยน email เป็น kodchaporn.kham@mail.kmutt.ac.th

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
พสธร จันทรากรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ชลธิชา บุญนุ้ยกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

ขอเปลี่ยนแปลงemailที่สมัครเป็น chonticha.bunnuy@lbtech.ac.th

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
สุทธิพงษ์ ศิลป์ดีกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดใส่เลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่มีในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
พสธร จันทรากรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด
พสธร จันทรากรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด
วิชาญ ภู่ยงยุทธกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

@kmutt.ac.th หรือ @kmutt.or.th

กรอกอีเมลผิดเป็น vishan.pooy@kmutt.co.thลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
วิชาญ ภู่ยงยุทธกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด@kmutt.ac.th หรือ @kmutt.or.th
พสธร จันทรากรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ธนกฤต ประทุมเพ็ชรอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

Activate แล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้

ขอให้ cap หน้าจอตอนที่พบปัญหา แล้วส่งมาที่ benjama.nam@kmutt.ac.th-
นายเอกราช วงศ์ทังสิริไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน

ไม่ได้รับ Email ยืนยันครับ มีการสมัครไปเรียบร้อยแล้วครับ

ตรวจสอบแล้ว พบว่าเข้าใช้งานระบบได้เรียบร้อยแล้ว-
บุษรินทร์ สุพงษ์กรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

กรอก e-mail ผิด

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ณัฐวัตร ถิรศิลาเวทย์กรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
สิทธิพร ประทุมมีกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ธิดารัตน์ ช้างแก้วไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน-
ธิดารัตน์ ช้างแก้วไม่ได้รับ E-mail ยืนยันหรือขอให้ตรวจสอบว่าอีเมลที่ใช้ในการสมัคร สามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ หรืออีเมลยืนยันไปอยู่ในอีเมลขยะหรือไม่กรุณาขอ e-mail ยืนยันอีกครั้ง
ธิดารัตน์ ช้างแก้วไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
ธิดารัตน์ ช้างแก้วไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
ธิดารัตน์ ช้างแก้วไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
ธิดารัตน์ ช้างแก้วไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
ณัฏฐรฺชา ศรสุวรรณรังสีกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

กรอก email ผิด ต้องส่งไปที่ email: natthanicha.sorn.i@gmail.com

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ชนารดี แก้วสาระไม่ได้รับ E-mail ยืนยันหรือขอให้ตรวจสอบว่าอีเมลที่ใช้ในการสมัคร สามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ หรืออีเมลยืนยันไปอยู่ในอีเมลขยะหรือไม่กรุณาขอ e-mail ยืนยันอีกครั้ง
ชนารดี แก้วสาระไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
ณัฏฐริชา ศรสุวรรณรังสีไม่ได้รับ E-mail ยืนยันกรอกอีเมลผิดเป็น natthanicha.sorn@gmail.comลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
รุจจกรณ์อื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

จำ e-mail ไม่ได้

กรอกอีเมลผิดเป็น supika.prerchakul17@gmail.comลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ณัฐวัตร ถิรศิลาเวทย์ไม่ได้รับ E-mail ยืนยันขอให้ตรวจสอบว่าอีเมลยืนยันไปอยู่ในอีเมลขยะหรือไม่กรุณาขอ e-mail ยืนยันอีกครั้ง
วิทวัส คงสบายไม่ได้รับ E-mail ยืนยันกรอกอีเมลผิดเป็น witt191919@mail.comลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
สิราภา ตรีระแสงกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดกรอกอีเมลล์ผิดค่ะ sirapa_tree@kmutt.ac.th ที่ถูกคือ sirapa.tree@kmutt.ac.thลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
เอกภพ โกศลกิตติอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ไม่ม่รายชื่อสมาชิก แต่พอแจ้งส่งemail ยืนยืนอีกครั้ง บอกว่า มีรหัสนีกศึกษาอยู่แล้ว

ตรวจพบข้อมูลการสมัครสมาชิก โดยใช้อีเมล Ekkaphop.koso@kmutt.acthลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
อนันต์ แซ่เตียวไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน

ทำการสมัครพร้อมเพื่อนแล้ว ไม่มีเมลแจ้งเตือนและไม่มีรายชื่อเข้าสอบ

-
ณัฐวัตร ถิรศิลาเวทย์กรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

กรอกเมลล์ผิด อีเมลล์ที่ถูกต้องคือ nattawat.thir@kmutt.ac.th

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ชญานันต์ พรหมสุวรรณไม่ได้รับ E-mail ยืนยันไม่พบข้อมูลการเป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบดูผลสอบออนไลน์-
ภัทรพร ธนัชศิริธีรเดชอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

email ของนักศึกษา pataraphorn.mint@mail.kmutt.ac.th มีการอัพเดตใหม่ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้ต้องการเปลี่ยน email ใหม่ เลยต้องการลบ accout แล้วสมัครใหม่

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ณัฐา สุธาทรัพย์อื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ระบบแจ้งว่าเมลล์นี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิก จึงไม่สามารถเข้าสู้ระบบได้ค่ะ

ไม่พบข้อมูลการเป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบดูผลสอบออนไลน์-
วศิน รภาจิตติกุลอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ใส่เมล์ผิดครับ จาก @mail.kmutt.ac.th แต่กรอกไปเป็น @kmutt.ac.th พอจะสมัครใหม่มันบอกว่ามีเลขบัตร ปชช กับรหัส นศ. อยู่แล้วครับ แก้ไขให้ทีครับขอบคุณครับ

ไม่พบข้อมูลการเป็นสมาชิก ขอให้ cap หน้าจอข้อความที่ขึ้นตอนสมัครแล้วส่งมาที่ benjama.nam@kmutt.ac.th-
เนตรนภาลักษณ์กรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดชื่อผิดค่ะ ไม่ใช่เนตรนพาลักษณ์ เป็น “ เนตรนภาลักษณ์ “ และไม่รับอีเมลการยืนยันค่ะ-
นาวิน เหมือนโค้วอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ทำการสมัครแล้วใช้รหัสผ่าน ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จึงได้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ แต่แล้วก็ยังไม่สำเร็จ

ผู้สมัครไม่ได้ activate account โดยอีเมลยืนยันจะส่งไปที่ nawin.oon@mail.kmutt.ac.th ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลกรุณาขอ e-mail ยืนยันอีกครั้ง
วศิน รภาจิตติกุลกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ศิริลักษณ์ ไม่ได้รับ E-mail ยืนยันหากสมัครมากกว่า 1 รอบ จะยึดข้อมูลสุดท้ายที่ทำการ Submit เข้ามา-
น.ส ศิริลักษณ์ กิจประชุมอื่นๆ โปรดระบุด้านล่างกด submitไปหลายรอบ ทำให้ในระบบรายชื่อผู้สมัคร ชื่อศิริลักษณ์มี 4 ชื่อ
นรินทร์ สุนทรพันธุ์กรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

อีเมล์เดิมไม่ได้ใช้งานแล้ว รบกวนลบบัญชีนี้ครับ หลังจากนั้นจะดำเนินการสมัครใหม่ครับ

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
นพวรรณ บุญสิทธิ์กรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

ไม่สามารถเข้าไปยืนยันตัวตนในเมล์ nopawan.buns@kmutt.ac.th ได้

ตรวจสอบแล้ว พบว่าเข้าใช้งานระบบได้เรียบร้อยแล้ว-
ชุติพัลภ์ เจริญสุขไม่ได้รับ E-mail ยืนยันกรอกอีเมลผิดเป็น chutiphal.1@gmail.comลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
อรจิรา ผลขำทองไม่ได้รับ E-mail ยืนยันตรวจสอบแล้ว พบว่าเข้าใช้งานระบบได้เรียบร้อยแล้ว-
ปิยะพันธ์ ตอเสนากรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

กรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชนผิดครับ

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ปิยะพันธ์ ตอเสนากรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

กรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชนผิดครับ

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
รินรดา โล่วรพงศ์อื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ไม่สามารถกดดู test results ได้

ใส่เลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่มีในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
วายุรี อื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ไม่สามารถสมัครใหม่ได้เนื่องจากระบบแจ้งว่าได้สมัครไว้แล้ว

แบบฟอร์มนี้สำหรับแจ้งปัญหาการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าดูผลสอบเท่านั้น ติดต่อเรื่องอื่นๆ ขอให้แจ้งไปที่ benjama.nam@kmutt.ac.th-
วายุรี อื่นๆ โปรดระบุด้านล่างไม่สามารถสมัครใหม่ได้เนื่องจากระบบแจ้งว่าได้สมัครไว้แล้ว
สืบสกุล เสมอเหมือนอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ไม่สามารถปริ้นท์ ใบจ่ายเงินได้

แบบฟอร์มนี้สำหรับแจ้งปัญหาการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าดูผลสอบเท่านั้น ติดต่อเรื่องอื่นๆ ขอให้แจ้งไปที่ benjama.nam@kmutt.ac.th-
น้ำว้า ลับจันทร์อื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

print ใบจ่ายเงินไม่ได้

แบบฟอร์มนี้สำหรับแจ้งปัญหาการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าดูผลสอบเท่านั้น ติดต่อเรื่องอื่นๆ ขอให้แจ้งไปที่ benjama.nam@kmutt.ac.th-
วุฒิพงษ์ นุขุนทดกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
สุปราณี เทพสมบัติไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน

ไม่ได้รับเมลยืนยัน

กรอกอีเมลผิดเป็น Supranee.aon@mail.kmutt.acthลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
สุปราณี เทพสมบัติไม่ได้รับ E-mail ยืนยันไม่ได้รับเมลยืนยัน -
ณัฏฐภัทร์ ญาณกรทรัพย์วราอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ไม่ได้บันทึกสลิปจ่ายค่าสมัคร ทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าสมัครได้

แบบฟอร์มนี้สำหรับแจ้งปัญหาการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าดูผลสอบเท่านั้น ติดต่อเรื่องอื่นๆ ขอให้แจ้งไปที่ benjama.nam@kmutt.ac.th-
ญาณกรทรัพย์วราอื่นๆ โปรดระบุด้านล่างไม่ได้บันทึกใบสลิปไว้จ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินได้ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ญาณกรทรัพย์วราอื่นๆ โปรดระบุด้านล่างไม่ได้บันทึกใบสลิปไว้จ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินได้ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ศศิกานต์ เจนพิทักษ์ชัยอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

สมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ sola.app.kmutt.ac.th/tetetmember/index.php?action=register ไม่ได้ค่ะ กรอกข้อมูลครบ พอกดปุ่มสมัครสมาชิกสีเขียวแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น ไม่มีการโหลดไปเพจไหนต่อ ค้างอยู่หน้าเดิม รอเช็คว่าอีเมลส่งมาหรือไม่ ก็ไม่มีค่ะ

ขอให้ cap หน้าจอตอนที่พบปัญหา แล้วส่งมาที่ benjama.nam@kmutt.ac.th-
ทวีศักดิ์ รามนัฏกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

ระบุอีเมลตอนสมัครไปผิด ต้องการเปลี่ยนแปลงอีเมล

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
อภิญญา สร้อยทองอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ใส่รหัสถูกแต่ระบบแจ้งว่าผิด

ผู้สมัครไม่ได้ activate account โดยอีเมลยืนยันจะส่งไปที่ apinya.ink@mail.kmutt.ac.th ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลต้องทำการ Activate จึงจะขอ reset password ได้
นนธวัช รัตนะอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ไม่สามารถสมัครได้เนื่องจากระบบขึ้นว่า มีรหัสนักศึกษานี้อยู่ก่อนแล้ว แต่ยังไม่เคยสมัครและไม่สามารถล็อคอินได้

ตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้ว
ธนภรณ์ แก้วเลื่อนมาไม่ได้รับ E-mail ยืนยันกรอกอีเมลผิดเป็น tanaporn.kaew@mail.kmutt.ac.atลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
สุพัตรา สงสุคนธ์กรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

กรอกอีเมลตอนสมัครผิดค่ะ ทำให้รหัสประจำตัวไม่สามารถสมัครได้อีก 62070500468

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
อภิสิทธิ์ วัฒนวงศ์ไม่ได้รับ E-mail ยืนยันกรอกอีเมลผิดเป็น Aphsit.bombey@mail.kmutt.ac.thลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
นางสาวปิยวดี เลื่องเชื้องอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

เข้าสู่ระบบไม่ได้ มันขึ้นว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบแล้ว พบว่าเข้าใช้งานระบบได้เรียบร้อยแล้ว-
Saksidอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ใส่รหัสถูกแต่ระบบแจ้งผิด

ตรวจสอบแล้ว พบว่าเข้าใช้งานระบบได้เรียบร้อยแล้ว-
Saksidอื่นๆ โปรดระบุด้านล่างใส่รหัสถูกแต่ระบบแจ้งผิด