รายการแจ้งปัญหา

(1270 results)
ชื่อสกุลsort iconปัญหาปัญหาอื่นๆ (โปรดระบุ)สถานะ/หมายเหตุดำเนินการ
วิภาวี จงจิตร์กลางอื่นๆ โปรดระบุด้านล่างสมัครสอบแล้วแต่ระบบไม่เด้งไปที่หน้าพิมพ์ใบชำระเงิน ทำให้ไม่สามารถพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อชำระค่าสมัครสอบได้
ชนนิกานต์อื่นๆ โปรดระบุด้านล่างสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ระบบให้กด submit แต่กดแล้วระบบขึ้น error จึงไม่สามารถปริ้นใบชำระเงินได้ค่ะ
ณัฏฐา พันธะสารอื่นๆ โปรดระบุด้านล่างสมัครบัญชีแต่เข้าระบบไม่ได้
จิดาภา อยู่รับสุขอื่นๆ โปรดระบุด้านล่างสมัครสอบไปแล้วตอนกด submit เพื่อ download ใบจ่ายเงิน ขึ้น error ค่ะ ทำให้ไม่ได้ใบจ่ายเงินค่ะ-
พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัยอื่นๆ โปรดระบุด้านล่างขอ Slip การจ่ายเงิน และ ขอแจ้งเปลี่ยนอีเมล์เป็น Peerasit.maha@mail.kmutt.ac.th เนื่องจากเมล์ที่ใช้สมัครเดิมเป็นขอ hotmail จึงอาจมีปัญหาในการรับข้อมูล-
วรรณรัตน์ พงษ์สุขอื่นๆ โปรดระบุด้านล่างกดสมัครไม่ได้
ธนทรัพย์ ลีลาพิสุทธิ์อื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ลองทุกอีเมลที่มีระบบแจ้งว่า "ไม่พบสมาชิกนี้ลงทะเบียนไว้" แต่พอจะสมัครใหม่ระบบก็แจ้งว่า "เลขนักศึกษา/บัตรปชช ถูกใช้ไปแล้ว"

กรอกอีเมลผิดเป็น thanasap.aloy@mail.kmutt.comลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ธนทรัพย์ ลีลาพิสุทธิ์อื่นๆ โปรดระบุด้านล่างลองทุกอีเมลที่มีระบบแจ้งว่า "ไม่พบสมาชิกนี้ลงทะเบียนไว้" แต่พอจะสมัครใหม่ระบบก็แจ้งว่า "เลขนักศึกษา/บัตรปชช ถูกใช้ไปแล้ว"
ธนทรัพย์ ลีลาพิสุทธิ์กรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดกรุณาขอ e-mail ยืนยันอีกครั้ง
ปิยชัย อิ่มจิตไม่ได้รับ E-mail ยืนยันกรอกอีเมลผิดเป็น piyacahai.aimjit@mail.kmutt.ac.thลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
Natinaกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

ไม่แน่ใตเรื่องอีเมลที่สมัคร กับเมลที่ใช้สอบไม่ตรงกันเลยดูผลไม่ได้ค่ะ

ใส่เลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่มีในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ดาภะวัลย์ คำชาอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ไม่สามารถสมัครสมาชิก TETET เพื่อตรวจผลสอบออนไลน์ได้ค่ะ

ขอให้ cap หน้าจอแล้วส่งมาที่ benjama.nam@kmutt.ac.th นะคะ-
ดาภะวัลย์ คำชาอื่นๆ โปรดระบุด้านล่างไม่สามารถสมัครสมาชิก TETET เพื่อตรวจผลสอบออนไลน์ได้ค่ะ
ณฐิณา ทวีปัญญาภรณ์อื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

รหัสผ่านใช้งานไม่ได้ค่ะ

ตรวจสอบแล้ว พบว่า การสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบดำเนินการเรียบร้อยแล้วกรุณา reset password ด้วยตนเอง
พรพิไลวรรณ ซิ้มสมบูรณ์ไม่ได้รับ E-mail ยืนยันอีเมลยืนยันให้ activate จะส่งไปที่ pornpilaiwan.porn@mail.kmutt.ac.th ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลกรุณาขอ e-mail ยืนยันอีกครั้ง
ลภัสลดา ขันสุวรรณอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ตอนสมัครสมาชิก มันขึ้นว่าเลขบัตรปชช.นี้เคยสมัครแล้ว ไม่แน่ใจว่าเคยกรอกผิดไปหรือผิดพลาดที่ระบบค่ะ แต่พอลองกดลืมรหัสผ่าน เขาบอกเมล์นี้ไม่เคยสมัครสมาชิกค่ะ

กรอกอีเมลผิดเป็น laphs27@gmail.comลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ภพธร พัดเจริญกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

phopthorn.patchaorn@mail.kmutt.ac.th ต้องเปลี่ยนเป็น phopthorn.patcharoen@mail.kmutt.ac.th

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
วิวัฒน์ อัศวเลิศศักดิ์กรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

รหัสนักศึกษา 62070503447 น่าจะกรอกอีเมลล์ตอนสมัครผิด ต้องการให้ลบข้อมูลเพื่อที่จะสมัครใหม่

กรอกอีเมลผิดเป็น wiwat.144@maul.kmutt.ac.thลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ชวัลรัตน์ ขวัญเย็นกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดอีเมลยืนยันให้ activate จะส่งไปที่ chawanrat.kwan@kmutt.ac.th ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูล หากต้องการเปลี่ยนอีเมลให้แจ้งขอลบ accountกรุณาขอ e-mail ยืนยันอีกครั้ง
ชญานิน บัณฑิศักดิ์ไม่ได้รับ E-mail ยืนยันกรอกอีเมลผิดเป็น chayanin.chayn@mail.kmutt.ac.thลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
รุ่งทิวา ดวดกระโทกอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ตอนนี้ยังเข้าดูคะแนนสอบไม่ได้เลยค่ะ ขึ้นหน้าว่างเปล่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยค่ะ ใส่รหัสที่แก้มาให้รอบแรกไปก็ขึ้นว่ารหัสไม่ถูกต้องพอใส่รหัสได้ก็ขึ้นหน้าว่างเปล่าค่ะ

ขอให้ cap หน้าจอแล้วส่งมาที่ benjama.nam@kmutt.ac.th นะคะ-
กุลธิดา มั่งนิมิตรอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

คะแนนไม่ขึ้น

ใส่เลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่มีในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
จักรภัทร กัลยาวงศากรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

กรอกเลขบัตรประชาชนผิด

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
เบญญาภา กิจเจริญไม่ได้รับ E-mail ยืนยันกรอกอีเมลผิดเป็น benzyapha.benz@mail.kmutt.ac.thลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ธนทัต ตระการบุญชัยไม่ได้รับ E-mail ยืนยันใส่อีเมลผิดเป็น Toyrea.tanatat@mail.kmutt.ac.thลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ธนทัต ตระการบุญชัยไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
พรพิชชา โกสุมพิทักษ์อื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

เข้าไม่ได้บอกรหัสผิดพลาดค่ะ

ขอให้ลองกดลืมรหัสผ่านอีกครั้ง แล้วใช้ password สุดท้ายที่ระบบส่งไปให้ทางอีเมลกรุณา reset password ด้วยตนเอง
อภิชญา เขื่อนเพชรอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

เข้าระบบไม่ได้ ขึ้นว่ารหัสผ่านไม่ถุกต้อง กดว่าลทมรหัสผ่านแล้วแต่พอใส่ระหัสที่ให้มาก็ไม่ได้เหมือนเดิม Verify account แล้วใส่รหัสเดิมก็ไม่ได้

ขอให้ลองกดลืมรหัสผ่านอีกครั้ง แล้วใช้ password สุดท้ายที่ระบบส่งไปให้ทางอีเมลกรุณา reset password ด้วยตนเอง
จันธิมา ปิ่นแก้วอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

Problem in account activation

ผู้สมัครไม่ได้ activate account โดยอีเมลยืนยันให้ activate จะส่งไปที่ chunthima15@gmail.com ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลกรุณาขอ e-mail ยืนยันอีกครั้ง
รุ่งทิวา ดวดกระโทกอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ตรวจสอบคะแนนสอบไม่ได้ ขึ้น Error หน้าเว็บไม่แสดงผลอะไรเลยค่ะ

ผู้สมัครไม่ได้ activate account โดยอีเมลยืนยันให้ activate จะส่งไปที่ rungtiwa.tom@mail.kmutt.ac.th ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลกรุณาขอ e-mail ยืนยันอีกครั้ง
ภวัต ฟองกษีรกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

คิดว่ากรอกอีเมลผิด เพราะไม่มีอีเมลยืนยันเข้ามา พอกดขอให้ส่งอีเมลยืนยันให้ใหม่ ระบบขึ้นว่าไม่พบบัญชีค่ะ

กรอกอีเมลผิดเป็น pawat.don@kmutt.ac.thลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
กิตติยาภรณ์ ตะกรุดเที่ยงอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

เข้าสู่ระบบได้ แต่ดูคะแนนไม่ได้ และมี error ขึ้นว่า Notice: Undefined property: Tetet\Level\View::$level in /var/www/html/tetetmember/modules/tetet/views/level.php on line 246 Notice: Undefined property: Tetet\Level\View::$od in /var/www/html/tetetmember/modules/tetet/views/level.php on line 246

ใส่เลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่มีในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ญาณันธร เอกชนะกุลไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน

ต้องการเปลี่ยนเมลในการสมัครเพราะรหัสนักศึกษาซ้ำแล้วเมลใหม่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ธนัญญา เพ็งชัยภูมิอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

เข้าสู่ระบบได้ แต่ผลคะแนนไม่ขึ้น

ใส่เลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่มีในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ลักษิกา โอนอ่อนอื่นๆ โปรดระบุด้านล่างไม่ได้รับเมล activate ขอลบ account เดิมลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ลักษิกา โอนอ่อนไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน

ขออีเมล์ยืนยันไปหลายรอบแล้วก็ยังไม่ได้รับเมล์ค่ะ

อีเมลยืนยันจะส่งไปที่อีเมล laksika.basement@kmutt.ac.th ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูล หากต้องการเปลี่ยนอีเมลให้แจ้งขอลบ account เดิม-
พรนภัส สันติภาพชัยไม่ได้รับ E-mail ยืนยันตรวจสอบแล้ว พบว่าเข้าใช้งานระบบได้เรียบร้อยแล้ว-
นันทิดา สินพิชิตอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

จำไม่ได้ว่าเคยสมัครสมาชิกหรือยังค่ะ ลอง log in เข้าด้วย e-mail ของมหาวิทยาลัยก็บอกว่าไม่พบสมาชิกนี้ลงทะเบียนไว้ พอลองกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกก็ติดปัญหาที่ รหัสนักศึกษานี้มีผู้ใช้งานแล้ว ประมาณนี้ค่ะ ไม่ทราบว่าจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะ

กรอกอีเมลผิดเป็น nanthida.s@msil.kmutt.ac.thลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ชลธิดา แสงเดือนกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
คนิ้ง วงค์คิ้วเล็กอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

สมัครแล้วมันเด้งมาหน้าหลัก และเข้าระบบไม่ได้ค่ะ เค้าบอกว่ารหัสผ่านผิดใส่หลายรอบแล้วก็ผิด

ผู้สมัครไม่ได้ activate account โดยอีเมลยืนยันให้ activate จะส่งไปที่ kaning.elsa@mail.kmutt.ac.th ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลกรุณาขอ e-mail ยืนยันอีกครั้ง
ชลิตา แทนเอี่ยมอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

สมัครแล้วขึ้นว่าอีเมลถูกใช้ไปแล้วทั้งๆที่ยังไม่ได้ใช้ กด activate ก็ขึ้นว่า fail กด ลืมรหัสก็ fail

ผู้สมัครไม่ได้ activate account โดยอีเมลยืนยันให้ activate จะส่งไปที่ chalita.taneium@mail.kmutt.ac.th ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลกรุณาขอ e-mail ยืนยันอีกครั้ง
พศวัต ทานามอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

กดสมัครสมาชิกแล้วค้างนาน จึงรีโหลดใหม่ ระบบบอกว่ามีอีเมลนี้แล้ว จึงไป Log In ระบบบอกรหัสผิด จึงกดลืมรหัสผ่านก็ยังบอกรหัสผิดอยู่ คือจะสมัครใหม่ก็ไม่ได้ กดลืมรหัสก็ไม่ได้เพราะบอกรหัสผิด

ผู้สมัครไม่ได้ activate account โดยอีเมลยืนยันให้ activate จะส่งไปที่ possawat.tanam@mail.kmutt.ac.th ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลกรุณาขอ e-mail ยืนยันอีกครั้ง
ลักษิกา โอนอ่อนไม่ได้รับ E-mail ยืนยันอีเมลยืนยันให้ activate จะส่งไปที่ laksika.basement@kmutt.ac.th ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลกรุณาขอ e-mail ยืนยันอีกครั้ง
พริมา กาลากรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ณัฐพล พุทธจรรยาวงศ์กรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

กรอกอีเมลผิดเนื่องจากไม่ได้ใช้อีเมลนาน และสับสนกับอีเมลที่มหาลัยให้สมัครใหม่

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
รัชกฤต สมบูรณ์สุขไม่ได้รับ E-mail ยืนยันตรวจสอบแล้ว พบว่าเข้าใช้งานระบบได้เรียบร้อยแล้ว-
จินต์จุฑา อริยะพิทักษ์กรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

กรอกอีเมลผิด เลยไม่มีอีเมลยืนยันเข้ามา พอกดขอให้ส่งอีเมลยืนยันให้ใหม่ ระบบขึ้นว่าไม่พบบัญชีค่ะ

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
จินต์จุฑา อริยะพิทักษ์กรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดกรอกอีเมลผิด เลยไม่มีอีเมลยืนยันเข้ามา พอกดขอให้ส่งอีเมลยืนยันให้ใหม่ ระบบขึ้นว่าไม่พบบัญชีค่ะ ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ธีรภัทร์ ปิยะโชติมงคล อื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ได้รหัสใหม่ทางอีเมล แต่ล็อคอินไม่ได้

ตรวจสอบแล้ว พบว่าเข้าใช้งานระบบได้เรียบร้อยแล้วกรุณา reset password ด้วยตนเอง
ตราภูมิ ทิมมณีอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

กดสมัครแล้วไม่ขึ้นอะไรเลยครับ เปลี่ยน Browser แล้วไม่หายครับ

แบบฟอร์มนี้สำหรับแจ้งปัญหาการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าดูผลสอบเท่านั้น ติดต่อเรื่องอื่นๆ ขอให้แจ้งไปที่ benjama.nam@kmutt.ac.th-
สุทธิวัฒน์ ปะนันโตอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

เนื่องจากไม่ว่างสอบในช่วงเวลาที่จัดจึงขอยกเลิกการสมัครครับ

แบบฟอร์มนี้สำหรับแจ้งปัญหาการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าดูผลสอบเท่านั้น ติดต่อเรื่องอื่นๆ ขอให้แจ้งไปที่ benjama.nam@kmutt.ac.th-
พรกนก จันทระพงษ์กรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดกรอกอีเมลผิดเป็น Pornkanok.Jan@mail.kmutt.and.thลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
ศุภริญณ์ ฐิติพันธกูลอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

Activate ไม่ได้ค่ะ

อีเมลยืนยันให้ activate จะส่งไปที่ suphan.suc@gmail.com ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูล หากยังคง activate ไม่ได้ขอให้ระบุรายละเอียดกรุณาขอ e-mail ยืนยันอีกครั้ง
พิมพ์ชนก คำชัยอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ไม่สามารถสมัครสมาชิกระบบดูผลสอบออนไลน์ TETET ได้

ตรวจสอบแล้ว พบว่าเข้าใช้งานระบบได้เรียบร้อยแล้ว โดยใช้อีเมล pangpond.kc@gmail.com-
อติญา อมรไตรภพอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

จำไม่ได้ว่าใช้อีเมลอะไรในการสมัครสมาชิก แต่ตอนที่กรอกรหัสนศ (65130700310)ขึ้นว่ามีรหัสนศ นี้แล้ว

ตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครใช้อีเมล atiya.amor@kmutt.ac.th ในการสมัครสมาชิก-
เขมิกา รามโยธินอื่นๆ โปรดระบุด้านล่างขอลบ accountลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
เขมิกา รามโยธินอื่นๆ โปรดระบุด้านล่างขอลบ account
เขมิกา รามโยธินไม่ได้รับ E-mail ยืนยันอีเมลยืนยันให้ activate จะส่งไปที่ Khemika.pin@kmutt.ac.th ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูล หากต้องการเปลี่ยนอีเมลให้แจ้งขอลบ account-
เขมิกา รามโยธินไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
พงษ์เทพไม่ได้รับ E-mail ยืนยันไม่พบข้อมูลการเป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบดูผลสอบออนไลน์-
เขมิกา รามโยธินไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน

ไม่ได้รับเมลยืนยัน ขอใหม่ขึ้นว่าไม่มีบัญชี พอสมัครใหม่บอกว่ามีบัญชีอยู่แล้ว พอจะลบข้อมูลที่ลงทะเบียนไปเพื่อให้กรอกข้อมูลใหม่ได้มั้ย

อีเมลยืนยันให้ activate จะส่งไปที่ Khemika.pin@kmutt.ac.th ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูล-
พศวีร์ ศรีสุดดีอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ไม่สามารถล็อกอินเข้าระบบ มีความประสงค์ที่จะดูผลคะแนนย้อนหลัง เคยสอบไปเมื่อช่วงปี พศ. 2563

ตรวจสอบแล้ว พบว่าเข้าใช้งานระบบได้เรียบร้อยแล้ว-
ณัฐมล แสงศิริรัตนาอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

activate ในเมลแล้ว พอใส่รหัสระบบแจ้งว่าผิด พอกดลืมรหัสผ่าน ก็อปรหัสชัวคราวไปใส่ก็ยังเข้าไม่ได้

ผู้สมัครไม่ได้ activate account โดยอีเมลยืนยันให้ activate จะส่งไปที่ nattamol.miss@mail.kmutt.ac.th ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลต้องทำการ Activate จึงจะขอ reset password ได้
กนกพล ฟูฝนกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดกรอกข้อมูล บัตร ปชช. ผิดลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
วัลลภา วาสนาสมปองอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

เข้าระบบดูคะแนนไม่ได้ค่ะ

ผู้สมัครไม่ได้ activate account โดยอีเมลยืนยันให้ activate จะส่งไปที่ wallapa.wass@kmutt.ac.th ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูล-
ประภาพร บันเทาอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

เข้าใช้งานไม่ได้ใส่ กดลืมรหัส ก็แจ้งว่าไม่มีบัญชีอีเมล์ prapaporn.eisp@mail.kmutt.ac.th นี้

ผู้สมัครไม่ได้ activate account โดยอีเมลยืนยันให้ activate จะส่งไปที่ prapaporn.esip@mail.kmutt.ac.th ตามที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลต้องทำการ Activate จึงจะขอ reset password ได้
ประภาพร บันเทาอื่นๆ โปรดระบุด้านล่างเข้าใช้งานไม่ได้ใส่ กดลืมรหัส ก็แจ้งว่าไม่มีบัญชีอีเมล์ prapaporn.eisp@mail.kmutt.ac.th นี้
อรัญญา ช่วยตรึกอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

ร้องขอการปริ้นใบ Bank Bill payment ย้อนหลัง เนื่องจาก ขณะทำการสมัครและช่วงจะปริ้น Bank Bill payment เกิดระบบ error

ขอให้ติดต่อไปที่ benjama.nam@kmutt.ac.th เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบข้อมูลให้นะคะเรียบร้อยแล้ว
ณรงค์ชัย ลำใยกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิดตรวจสอบแล้ว พบว่าเข้าใช้งานระบบได้เรียบร้อยแล้ว โดยใช้อีเมล narongchailamyai@gmail.com-
นัทธพงศ์ แสงงามไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
นัทธพงศ์ แสงงามไม่ได้รับ E-mail ยืนยันตรวจสอบแล้ว พบว่าเข้าใช้งานระบบได้เรียบร้อยแล้ว โดยใช้อีเมล nuttapong.saengngam@mail.kmutt.ac.th-
นัทธพงศ์ แสงงามไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
นัทธพงศ์ แสงงามไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
นัทธพงศ์ แสงงามไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน
พลกฤต เหลืองวารีอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

เลข บัตรประชาชนผิดครับ -

ขอให้ยืนยันเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้องไปที่อีเมล benjama.nam@kmutt.ac.th-
พลกฤต เหลืองวารีอื่นๆ โปรดระบุด้านล่างlogin ไม่ได้ครับ-
ติรโภชน์ รัตอมมาอื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง

password ใช้ไม่ได้ พอกดขอ password เพจก็ไม่ส่ง password มาให้เลย log in ไม่ได้

กรุณากดปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" และระบบจะให้กรอกอีเมลที่ใช้สมัครสมาชิก ให้ใส่อีเมล tirapote@nanotec.or.th ระบบจะส่งรหัสไปให้-
เขมิกา รามโยธินไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน

ไม่ได้รับเมลยืนยัน พอขอใหม่ ขึ้นว่าไม่พบสมัครชิก พอสมัครสมาชิกขึ้นว่ามีรหัสอยู่แล้ว

พบข้อมูลการสมัครสมาชิก โดยใช้อีเมล Khemika.pin@kmutt.ac.thกรุณาขอ e-mail ยืนยันอีกครั้ง
อมาวสี บุญฤทธิกุลกรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

ต้องการลบข้อมูล เพื่อสมัครใหม่อีกครั้ง เนื่องจากติดปัญหาเรื่องอีเมลที่ใช้

กรอกอีเมลเป็น Amawasee@gmail.comลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่
บุญเกษม เชื่อมวราศาสตร์กรอกข้อมูลผิด เช่น กรอกเมล์ผิด

กรอกอีเมลผิดจาก boonkasem.choe@mail.kmutt.ac.th เป็น boonkasem.choe@mailkmutt.ac.th ลืมจุดตรงก่อน kmutt ครับ

ลบข้อมูลแล้ว กรุณาสมัครใหม่