เชิญเข้าร่วมโครงการ KMUTT SOCIAL FORUM “การใช้เน็ตอย่างสร้างสรรค์กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์”


โครงการ KMUTT SOCIAL FORUM “การใช้เน็ตอย่างสร้างสรรค์กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์”

โดย คุณกฤษดา ทัพรุ่ง

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง SOLA 506 ชั้น 5 อาคารศิลปศาสตร์

สนใจลงทะเบียนที่ https://goo.gl/forms/ssiSTOka1YxZ20Ao2
/ติดต่อ ผศ.ดร.ริเรืองรอง ห้อง SoLA 811, อ.ศิริพันธ์ ห้อง SoLA 810 ชั้น 8 ตึกศิลปศาสตร์ หรือ คุณสุพร โทร. 02-470-8711
ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการ KMUTT Social Forum